معرفی

مشخصات فردی

محمدعلی نکویی

نام - نام خانوادگی : محمدعلی   نکویی

پست الکترونیکی : ma_nekoei@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه لیدز کشور انگلستان،

سوابق اجرایی

عضو هئیت علمی تمام وقت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عضو هئیت علمی نیمه وقت داشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانشیار دانشکده مهندسی برقعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق

مرتبه علمی : دانشیار

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

محمدعلی نکویی
محمدعلی نکویی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    دانشیار
^